• Wybierz język:

Uniwersytet w Białymstoku PTChem
Autor projektu: prof. Marek Budzyński

DR HAB. GRZEGORZ HRECZYCHO, PROF. UAM Z WYKŁADEM W INSTYTUCIE CHEMII UWB

Dodano: 2018.01.30

 

W dniu 29 stycznia 2018 roku dr hab. Grzegorz Hreczycho, prof. UAM

wygłosił wykład

 

pt. „Synteza związków metaloorganicznych

na drodze nowych procesów katalizowanych kwasami Lewisa”

 

Profesor Hreczycho gościł w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

na zaproszenie Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne wykłady w ramach spotkań

Polskiego ...

Czytaj więcej...

„Badania spektroskopowe ortokrzemianów lutetu i gadolinu domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich"

Dodano: 2016.12.22

Studencka Sekcja Polskiego Towarzystwa Chemicznego serdecznie zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na seminarium 

pt. „Badania spektroskopowe ortokrzemianów lutetu i gadolinu domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich",

które wygłosi studentka Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Sylwia Zięba

Seminarium odbędzie się 9 stycznia 2017 roku o godzinie 12 w Sali 2044.

 Wystąpienie będzie ...

Czytaj więcej...